ROKYTNICE

Obec Rokytnice se nachází asi pět kilometrů západně od Přerova. První písemná zmínka je datována rokem 1086. Název obce pochází od slova “rokytí”, což označovalo bažinaté místo s vrbovím. Až do roku 1349 byli majiteli obce vladykové z Rokytnice, v roce 1437 panství získali páni z Ludanic. V roce 1577 se vlastníkem panství stal Joachim Haugvic z Biskupic, který nechal v obci postavit renesanční zámek. Posledním zámeckým pánem byl JUDr. Jan Eihoff jenž vlastnil panství do roku 1945.

K největším problémům patřila voda, která se musela dovážet do spodní části obce. Studny vysychaly a byly bez vody. Proto se hned v devadesátém roce začalo s přípravou výstavby vodovodní sítě, jež byla ukončena po třech letech. Následovala plynofikace, jejíž realizace si rovněž vyžádala tři roky Kanalizace v obci je smíšená a v současné době se řeší současně s čistírnou odpadních vod. Projekt této akce bude připraven během podzimních měsíců. Vzhled obce se neustále vylepšuje, přispěla k tomu i oprava místních komunikací, chodníků a rovněž i budovy obecního úřadu, jenž vloni získal na kráse novou fasádou a střechou. Štítové zdi vévodí znak obce spojený s rodem pánů z Ludanic. Obecní úřad rovněž přispívá na činnost tamějších spolků a na obnovu památek. TJ Sokol obdržela na opravu hřiště 1,5 milionu korun, na renovaci věže místního kostela byla v roce 1999 vyčleněna částka 400 tisíc korun, hasiči pak získali 160 tisíc korun na opravu požární zbrojnice a mysliveckému sdružení obec přispěla sumou 50 tisíc korun.

Obec čítá téměř 1300 obyvatel, míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem pěti procent. Nejvíce občanů, osmdesát, je zaměstnáno v ústavu sociální péče, druhým největším zaměstnavatelem je Zemědělská společnost Pobečví, jež obhospodařuje 1420 hektarů půdy. V Rokytnici dále působí podnikatelé v oblasti služeb, obchodu a oprav, nalezneme zde stolařskou výrobu, zámečnictví, elektro a stavební činnost. Obec vlastní přibližně 20 hektarů lesa, v nichž hospodaří Státní lesy Litovel. Obecním majetkem je rovněž pálenice. V lokalitě Rokytnice se také nachází skládka inertního odpadu.

Děti navštěvují místní školu, kde se vyučuje první až pátý ročník. Od roku 1992 v obci funguje dětské zdravotní středisko a ordinuje zde praktický lékař. Kulturní život v obci zajišťují obecní úřad, TJ Sokol, myslivecké sdružení Dolek, klub důchodců, sbor pro občanské záležitosti a pěvecký soubor Mír, jenž vystupuje při nejrůznějších společenských akcích. Velmi populární a na přípravu náročná jsou vystoupení dětí z mateřské školy K tradicím patří plesy, vodění medvěda, pořádání dětského a branného dne. V letošním roce se po dlouhé odmlce opět konala neckyáda.

Zajímavosti obce