MORFEST v Blablovicích

                                     hrála mladá perspektivní kapela

                 

                                                    pilo sa na zdraví

                 

                         

                                   hrála další mladá perspektivní kapela        

                

                                                       Blablič zpíval

                

                                                       Bobeš hrál

                

                                                  holky ječely

                

                                               legendy Cimentu hrály

                

                                        amosféra byla superiozní

                

                

                                            a ráno bylo nádherné                                       

                

                

 

                                                 a zas zpátky