Statistika

   
Ujetá vzdálenost:
8589 mil
13 472 km
Počet dní na cestě:
50
   
Auto nákup:
1500 USD
Auto opravy:
400 USD
Auto prodej:
-1300 USD
   
Benzin:
492 USD
Potraviny/nákupy/restaurace:
441 USD
Ostatní:
200 USD
Vstupy: 545 USD
Kempy: 295 USD
CELKEM: 2573 USD